Constructor de Configuració electrònica

Introdueix el nombre d'electrons i et construirà la configuració electrònica en estat fonamental.

Configuració electrònica:

Configuració electrònica ordenada:

Aquest constructor no té en compte les excepcions degudes a la proximitat dels subnivells (com a l'àtom de Coure).